مرتضی اسدی شاعر معاصر متولد 1365 بهبهان بخش زیدون.

در سبک غرل و اشعار نو شعر می سرایم. در وب سایت مجموعه ای از اشعار کلاسیک و یاقالب های نو از قبیل شعر نو و شعر سپید برای نمایش عموم گذاشته خواهند شد. در پایان هر ماه اشعار جدید به اشعار وب سایت اضافه خواهند گردید. همواره همراه ما باشید.