دسته بندی خبر

دسته بندی اشعار

اشعار مرتضی اسدی

قصه پردرد

همچواین سینه ی من خرابه ای ویران نیست
0 ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ در اشعار توسط ayeneh ادامه متن ›

فخریار

درراه عیش یارم ساقی هزارگیرید
0 ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ در اشعار توسط ayeneh ادامه متن ›

راز

غنچه دربسته داندرازدل راهمچومن
0 ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ در اشعار توسط ayeneh ادامه متن ›

موج

موج خشم تومرازآب افکندبرون
0 ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ در اشعار توسط ayeneh ادامه متن ›
0 ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ در اشعار توسط ayeneh ادامه متن ›

سینه چاک

دل بانوای توخوش است باسوزخودسرمیکند
0 ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ در اشعار توسط admin ادامه متن ›

لطف

بردرلطف وصفا دربندبندهرمحبت می نویسم
0 ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ در اشعار توسط ayeneh ادامه متن ›
0 ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ در اشعار توسط ayeneh ادامه متن ›
0 ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ در اشعار توسط ayeneh ادامه متن ›

آواره

چندی گذشت ومن آواره ام هنوز.پیمان چشم من باقطره های اشک
0 ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ در اشعار توسط ayeneh ادامه متن ›